Jászszentandrás és Jászivány községi önkormányzatok képviselő-testületei

Jászszentandrás és Jászivány községi önkormányzatok képviselő-testületei

pályázatot hirdetnek

Jászszentandrás székhellyel körjegyzői munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

- államigazgatási főiskola igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

- legalább öt év közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- a körjegyző a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

Előnyben részesül:

- a székhelyközségben lakás vállalása (szolgálati lakást biztosítunk),

- jogosítvány, saját személygépjármű.

A pályázathoz mellékelni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- képesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró települések körjegyzői feladatának ellátása.

Bérezés és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.

Az állás betöltésének időpontja: legkorábban 2008. január 1., legkésőbb 2008. április 1.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot postai úton, ajánlott levélben vagy személyesen kell benyújtani Jászszentandrás község polgármesterének, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94., a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történő megjelenést követő 30. napig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi együttes testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatos információk: Banka Ferenc polgármester, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Telefon: (57) 446-006.